gundamMK2.jpg (32265 bytes) GUNDAM WEAPONS     99年5月號HOBBYJAPAN增刊  發行:HOBBY JAPAN
本期簡介:GUNDAM MK-2  及 SUPER GUNDAM介紹